Kehitysvaihe

Verkasalo – Alavieska & Kalajoki & Ylivieska

Tuulivoima | Alavieska | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | Ylivieska
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Alavieskan, Kalajoen ja Ylivieskan Verkasaloon. Hankealue on alustavasti noin 2300 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Alavieskan eteläosassa, Kalajoen kaakkoisosassa sekä Ylivieskan länsiosassa. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 28-33 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
28-33
tuulivoimalaa
2300
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Kaavaehdotusten viimeistely

2024

Lainvoimaiset kaavat

Rakennusluvat

2025

Rakennustyöt käynnistetään

Ajankohtaista

  • Verkasalon tuulipuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 3.1.-28.2.2024 Alavieskan, Ylivieskan, ja Kalajoen verkkosivuilla sekä kaupungintalolla ja kirjastolla. Kaava-aineisto on laadittu erikseen kaikille hankkeessa mukana oleville kaupungeille.
  • Verkasalon YVA-selostus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla.
    • Osayleiskaavasta ja YVA-selostuksesta saa antaa mielipiteensä viimeistään 28.2.2024 mennessä. YVA-selostusta koskevat palautteet tulee lähettää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osayleiskaavaa koskevat kommentit puolestaan kaupungeille.
  • Osayleiskaavaa koskeva Kalajoen ja Alavieskan yleisötilaisuus järjestetään 9.1.2024 Alavieskan kunnantalolla osoitteessa Pappilantie 1, Alavieska.
  • Osayleiskaavaa koskeva Ylivieskan yleisötilaisuus järjestetään 10.1.2024 Ylivieskan kaupungintalon valtuustosalissa osoitteessa Kyöstintie 4, Ylivieska.

  • 10/2022 – YVA-ohjelmaa koskevat yleisötilaisuudet pidettiin 18.-20.10. Ylivieskassa, Alavieskassa ja Kalajoella
  • 11/2021 – Kalajoen kaupunki on hyväksynyt Verkasalon hankkeen kaavoitusaloitteen
  • 05/2021 – Ylivieskan kaupunki on hyväksynyt Verkasalon hankkeen kaavoitusaloitteen
  • 04/2021 – Alavieskan kunta on hyväksynyt Verkasalon hankkeen kaavoitusaloitteen

Linkki hankkeeseen Ympäristöhallinnon sivuilla: Verkasalon tuulivoimahanke (Ympäristö.fi)Yhteyshenkilöt

Edgar Kekkonen
Projektipäällikkö
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937

Paikallisedustus

Mika Vihelä
Paikallinen Kumppani
mika.vihela@gmail.com