Vastuullista energiaa

Kestävästi toteutettu hanketoiminta on liiketoimintamme perusta. Uusiutuvan energian hankekehittäjänä olemme mahdollistamassa vihreää siirtymää ja muutosta kohti ekologisesti kestävämpää taloutta ja kasvua ilman fossiilisia polttoaineita. Kehitämme sekä tuuli- että aurinkovoimahankkeita ympäri Suomen.

Puhdasta energiaa tuulesta ja auringosta

Tuulivoima on lähes päästötön energian tuotantomuoto, jota on käytettävissä melkein rajattomasti. Tuulivoimala tuottaa alle vuodessa enemmän energiaa kuin sen valmistamiseen, kuljetukseen, pystytykseen ja purkuun kuluu.

Tuulivoiman rakentaminen on kuitenkin nostattanut luonnon monimuotoisuuteen liittyviä huolenaiheita. Olemmekin lähteneet pohtimaan luontokadon ehkäisemistä vastuullisuusohjelmassamme, joka julkaistaan alkuvuodesta.

Hankekehityksemme noudattaa tarkasti ympäristöarviointien vaikutuksia ohjaavaa lainsäädäntöä. Teemme tuulivoimahankkeissa kattavat luontoselvitykset, joiden laatiminen kestää useamman vuoden. Luontoselvitystyöhön voi tutustua tarkemmin Vire-sivustollamme julkaistun artikkelin kautta.

Uusin aluevaltauksemme aurinkovoima puolestaan on uusiutuva energianlähde, jota ei voi ylikuluttaa. Aurinkopaneeleilla tuotetusta sähköstä ei vapaudu ilmaan haitallisia päästöjä. Kehitämme myös aurinkoenergiaa vastuullisesti ja kestävän kehityksen huomioiden.

Luonnon monimuotoisuuden ja paikallisen elämän tukeminen

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeisiin liittyvä metsäkato sekä voimaloiden rakentamisen aikaiset häiriöt voivat vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Suunnittelemme parhaillaan vastuullisuusohjelmaa, jossa laadimme toimenpidesuunnitelman mahdollisen luontokadon kompensoimiseksi.

Tuemme hankepaikkakuntien elinvoimaa

Hankekehityksessämme panostamme aktiiviseen vuorovaikutukseen hankealueen asukkaiden kanssa. Arvostamme paikallistuntemusta sekä rakentavaa vuoropuhelua, ja haluamme tukea hankealueen yhteisöllisyyttä. Teemme toimenpiteitä näiden edistämiseksi ja kehittämiseksi jatkuvasti.

Tuulivoimahankkeet tuovat hankepaikkakunnille lisätuloja kiinteistö- ja yhteisöverojen myötä. Pyrimme tukemaan hankepaikkakuntien elinvoimaa myös hyödyntämällä paikallisia toimijoita esimerkiksi hankkeiden rakennustöissä.

Lisäksi tuemme paikallista toimintaa myös tukirahoitusten ja sponsoroinnin avulla, jotka toteutetaan aina korruption- ja lahjonnanvastaisen ohjeistuksen mukaisesti. Hankekehitysvaiheessa paikalliset yhdistykset ja toimijat voivat hakea tukirahoitusta tai sponsorointia olemalla yhteydessä hankevastaavaan.