Yhteystiedot

Henkilöstö

Voit löytää erilliset yhteystiedot henkilöstö-sivuillamme.

Yrityksen yhteystiedot

Winda Energy Oy
Mikonkatu 2 D, 4. krs
00100 HELSINKI
Y-tunnus: 3168679-7

info@winda.fi

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut: 003731686797
Välittäjä: Maventa
Välittäjän tunnus: 003721291126
Välittäjän tunnus pankkiverkossa: DABAFIHH

Sähköpostilaskut: 31686797@scan.netvisor.fi (huom. vain yksi lasku per sähköposti)

Paperilaskut: Winda Energy Oy, 31686797, PL 100, 80020 Kollektor Scan