Utvecklingsfas

Verkasalo – Alavieska & Kalajoki & Ylivieska

Vindkraft | Alavieska | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | Ylivieska
Winda Energy planerar en vindkraftspark i Verkasalo, Alavieska, Kalajoki och Ylivieska. Projektområdet är preliminärt cirka 2300 hektar stort och ligger i södra delen av Alavieska, sydost om Kalajoki och väster om Ylivieska. Preliminärt planeras för cirka 28-33 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB) för området.
28-33
vindturbiner
2300
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2022

MKB och generalplanering pågår

2023

Utarbetande av planförslaget och MKB-beskrivningen

2024

Slutligt generalplan

Byggnadslov

2025

Byggandet påbörjas

Aktuellt

  • 10/2022 – Publika evenemang om MKB-programmet hölls i 18.-20.10. På Ylivieska, Alavieska och Kalajoki.
  • 11/2021 – Kalajoki stad har godkänt initiativet för plaläggningen av Verkasalo-projektet.
  • 05/2021 – Ylivieska stad har godkänt initiativet för plaläggningen av Verkasalo-projektet
  • 04/2021 – Alavieska kommun har godkänt initiativet för plaläggningen av Verkasalo-projektet

Mera information av projektets MKB-process: Verkasalon tuulivoimahanke (Ympäristö.fi)Kontaktperson

Edgar Kekkonen
Projektledare
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937

Paikallisedustus

Mika Vihelä
Lokal partner
mika.vihela@gmail.com