Vire – tietoa energiasta

Avointa ja avartavaa tietoa tuulivoiman hankekehityksestä ja aurinkovoiman erityispiirteistä hyvällä vireellä. Winda Energy tarjoaa tällä sivulla artikkeleita ja haastatteluita, jotka syventävät näkemyksiä uusiutuvasta energiasta.

08.12.2023
Tuulivoima
Lue artikkeli

Selvitystöitä luonnon hyväksi

Luontoselvittäjän toimisto sijaitsee metsän keskellä Tuulipuistojen rakennusvaihetta edeltää säntillinen luontoselvitys, jossa kartoitetaan hankealueen luonnonarvoja muun muassa luontotyyppiin ja lajistoon liittyen.…
08.12.2023
Tuulivoima
Lue artikkeli

Tuulivoimaloiden kierrätys

Nyt myös tuulivoimaloiden komposiittijätettä voidaan uusiokäyttää Tuulivoimaloiden osien kierrätys on ajankohtaista tuulivoimaloiden elinkaaren lopussa. Turbiinit sisältävät mm. metallia, muovia ja…
08.12.2023
Tuulivoima
Lue artikkeli

Tuulesta puhtia kaupunkien elinvoimalle

Uusiutuva energia tuo miljoonia kaupunkien ja kuntien kassaan Tuulivoiman avulla pienetkin kaupungit ja kunnat voivat saada suuria taloudellisia voittoja. Puhtaan…
11.12.2023
Tuulivoima
Lue artikkeli

Pesäpalloa tuulen voimalla

Winda tekee monipuolista yhteistyötä hankealueidensa toimijoiden kanssa Winda Energy pyrkii tukemaan hankealueidensa paikallisia toimijoita sekä hankekehitykseen että paikalliseen toimintaan liittyen.…