Tuulesta puhtia kaupunkien elinvoimalle

Takaisin uutisten pääsivulle

Uusiutuva energia tuo miljoonia kaupunkien ja kuntien kassaan

Tuulivoiman avulla pienetkin kaupungit ja kunnat voivat saada suuria taloudellisia voittoja. Puhtaan energian poikimat tulot voidaan investoida esimerkiksi tarpeellisiin rakennushankkeisiin.

Tuulivoima tuottaa paitsi puhdasta energiaa myös elinvoimaa kaupungeille ja kunnille, jotka hyötyvät etenkin tuulivoiman kautta saaduista kiinteistöverotuloista. Verohallinnon marraskuussa 2023 julkaiseman tiedotteen mukaan esimerkiksi Kannuksen kiinteistöverotuloista peräti 58,2 % koostuu tuulivoimasta. Se tarkoittaa, että tuulivoima tuottaa kaupungin kassaan yli 2 miljoonaa euroa. Kalajoella puolestaan tuuli- ja aurinkovoima yhdessä toivat kaupungille 3,7 miljoonaa euroa verotuloina.

Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö kertoo, että kaupunki haluaa tuulivoimasta saatujen verotulojen avulla kasvattaa elinvoimaisuuttaan. Kiinteistöverotulot on tarkoitus käyttää nimenomaan investointeihin eikä käyttötalouden menoihin.

– Halutaan jotain konkreettista, elinvoimaa edistävää veto- ja pitovoimaa tänne Kannukseen.

”Ilman tuulivoimasta saatuja kiinteistöverotuottoja emme olisi uskaltaneet lähteä investoimaan tähän kouluhankkeeseen”

Tällä hetkellä rakenteilla on uusi alakoulu, ja sen valmistuttua listalla ovat muun muassa varhaiskasvatuksen toimitilojen uusiminen sekä kirjaston rakentaminen.

– Ilman tuulivoimasta saatuja kiinteistöverotuottoja emme olisi uskaltaneet lähteä investoimaan tähän kouluhankkeeseen, joka on Kannuksen historian suurin yksittäinen investointikohde, Niinistö summaa.

Kaupungit ja kunnat hyötyvät tuulivoimasta myös muunlaisin tavoin. Niinistö korostaa etenkin sitä, miten tuulivoimayhtiöt näkyvät yhteisössä muun muassa harrastustoiminnan kautta. Yhtiöt voivat esimerkiksi sponsoroida urheiluseuroja tai tukea paikallisia hankkeita.

– Täällä on otettu hyvin vastaan tuulivoimayhtiöiden satsaukset harrastustoimintaan. On tärkeää, että yhtiöt näkyvät positiivisella tavalla ihmisten arjessa. Se osoittaa myös, että tuulivoima tuo monenlaista hyvää alueelle.

Tuulivoimahankkeet parantavat alueiden tiestöä huomattavasti, ja sen kunnosta pidetään huolta koko tuulipuiston elinkaaren ajan.

Kalajoen elinkeinojohtaja Miia Himanka puolestaan kertoo tuulivoiman suorista ja välillisistä vaikutuksista paikkakuntien elinkeinoelämään. Tuulivoimayhtiöt esimerkiksi työllistävät paikallisia rakennus- ja maansiirtourakoitsijoita ja kouluttavat ihmisiä huoltopisteidensä työntekijöiksi. Toisaalta tuulipuistojen rakennustyöt tuovat kaupunkeihin työntekijöitä myös muualta, mikä vilkastuttaa muun muassa majoitus- ja ravintolatoimintaa, päivittäistavarakauppaa ja muiden paikallisten palveluiden käyttöä.

– Vuonna 2022 Kalajoella rekisteröitiin reippaasti yli 10 000 tuulivoimarakentamisen mukanaan tuomaa ulkomaista yöpymistä, Himanka kertoo.

Lisäksi Himanka mainitsee tuulivoiman konkreettisia, paikallisesti näkyviä vaikutuksia, kuten tiestön paranemisen, metsienhoidon helpottumisen ja satamatoiminnan kehittymisen.

Sekä Himangan että Niinistön mukaan molemmilla kaupungeilla on hyvät ja tarkoin suunnitellut kriteerit tuulivoiman rakentamisen suhteen. Niitä noudattamalla tuulivoimaa voidaan rakentaa kaupunkeihin kestävällä tavalla.

”Nuoriso saattaa kommentoida tuulimyllyistä, että vihdoin täällä on edistystä.”

– Linjaukset ovat kyllä pitäneet hyvin ainakin täällä Kalajoella, Himanka toteaa.

Vaikka vastustaviakin mielipiteitä löytyy sekä Kannuksesta että Kalajoelta, ovat Himanka ja Niinistö panneet merkille etenkin nuorten positiivisen suhtautumisen tuulivoimaan.

– Kun paikallisten nuorten kanssa keskustelee, useimpien mielestä on todella hienoa, että Kalajoella on tuulivoimaa, Himanka sanoo.

– Nuoriso saattaa kommentoida tuulimyllyistä, että ”vihdoin täällä on edistystä!” Toisaalta jotkut eivät edes huomaa myllyjä, kun he ovat kasvaneet melkein koko ikänsä niiden lähellä, Niinistö huomauttaa.