Tuulivoimaloiden kierrätys

Takaisin uutisten pääsivulle

Nyt myös tuulivoimaloiden komposiittijätettä voidaan uusiokäyttää

Tuulivoimaloiden osien kierrätys on ajankohtaista tuulivoimaloiden elinkaaren lopussa. Turbiinit sisältävät mm. metallia, muovia ja komposiitteja. Koska yli 90 % tuuliturbiineista koostuu metalleista, on niiden kierrätys suhteellisen helppoa Suomessa.

Esimerkiksi sähkökeskukset, konehuoneet ja elektroniikat on mahdollista kierrättää varaosina uusissa tuulivoimaloissa. Tuulivoimalat ovat olleet 80-95 % kierrätettäviä, mutta lavoista tulevaa jätettä on haastavampaa hyödyntää.

Kotimaista kehitystä

Tuuliturbiinin lavat ovat pääasiallisesti muovikomposiittia, eli esim. lasikuidulla lujitettua muovia. Ympäristöministeriön rahoittamassa ja Muoviteollisuuden vetämässä KiMuRa-hankeessa (Kierrätetty Murskattu Raaka-aine) onnistuttiin selvittämään ja hyödyntämään lapojen komposiittijätettä sementin tuotannossa. Ensimmäiset tuulimyllyjen lavat kierrätettiin onnistuneesti Suomessa keväällä 2022.  

Kuusankoski Recycling prosessoi lavat ja kuljetti jätteen Finnsementille, joka käytti komposiittijätettä kotimaisen sementin tuotannossa. Sementin valmistus on energiaintensiivinen prosessi, jossa komposiittien rakenneosana käytettävät muovit korvasivat fossiilista polttoainetta. Tämä vähensi prosessin CO2-päästöjä merkittävästi.