Kehitysvaihe

Tuohiräme – Kannus

Tuulivoima | Kannus | Keski-Pohjanmaa
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kannuksen Tuohirämeelle. Hankealue on alustavasti noin 1300 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kannuksella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 15-23 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
15-23
tuulivoimalaa
1300
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

YVA-selostuksen ja kaavaluonnoksen viimeistely

2024

Lainvoimainen kaava

2025

Rakennusluvat

Rakennustyöt käynnistetään

Ajankohtaista

  • 04/2023 – Hankkeen YVA-ohjelma on julkaistu 27.4. Ohjelma on nähtävillä 27.4-29.5.
  • 06/2022 Kannuksen kaupunki on hyväksynyt Tuohirämeen hankkeen kaavoitusaloitteen

Voit tutustua YVA-ohjelmaan Ympäristöhallinnon verkkosivuilla: Tuohirämeen tuulivoimahanke (Ympäristö.fi)Yhteyshenkilöt

Edgar Kekkonen
Projektipäällikkö
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937

Paikallisedustus

Mika Vihelä
Paikallinen Kumppani
mika.vihela@gmail.com