Utvecklingsfas

Tuohiräme – Kannus

Vindkraft | Kannus | Mellersta Österbotten
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Volkkilankangas i Kivijärvi. Projektområdet är preliminärt cirka 1750 hektar stort och ligger i norra delen av Kivijärvi, cirka 3 km väster om Puralankylä. Preliminärt planeras för cirka 16-22 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB) för området.
15-23
vindturbiner
1300
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2022

MKB och generalplanering pågår

2023

MKB-Programmet och naturutredningar

2024

MKB-Beskrivning och planförslag

2025

Slutligt generalplan

Byggnadslov

Byggandet påbörjas

Aktuellet

  • 04/2023 – Projektets MKB-program har publicerats 27.4. Programmet är synlig 27.4-29.5.
  • 06/2022 Kannus stad har godkänt initiativet för planläggningen av Tuohiräme-projektet

Läs mera om projektets MKB-process: Tuohirämeen tuulivoimahanke (Ympäristö.fi)Kontaktperson

Edgar Kekkonen
Projektledare
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937

Paikallisedustus

Mika Vihelä
Lokal partner
mika.vihela@gmail.com