Kehitysvaihe

Volkkilankangas – Kivijärvi

Tuulivoima | Keski-Suomi | Kivijärvi
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kivijärven Volkkilankankaalle. Hankealue on alustavasti noin 1750 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kivijärven pohjoisosassa noin 3 km Puralankylän länsipuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 9-15 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
9-15
tuulivoimalaa
1750
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Kaavaehdotuksen työstäminen

 

2024

Kaavaehdotuksen viimeistely

Lainvoimainen kaava

Rakennusluvat

2025

Rakennustyöt käynnistetään

Ajankohtaista

  • 02/2022 – Kivijärven kunta on hyväksynyt Volkkilankankaan hankkeen kaavoitusaloitteen.
  • 02/2024 – Ensimmäinen Volkkilankankaan asukaslehti julkaistiin helmikuussa. Lehden PDF-version pääsee lukemaan alla olevasta linkistä.


Yhteyshenkilöt

Hannele Konsén
Projektipäällikkö
hannele.konsen@winda.fi
+358 50 307 6265

Paikallisedustus

Arto Sorsamäki
Paikallinen Kumppani
artsor@kase.fi