Utvecklingsfas

Volkkilankangas – Kivijärvi

Vindkraft | Kivijärvi | Mellersta Finland
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Volkkilankangas i Kivijärvi. Projektområdet är preliminärt cirka 1750 hektar stort och ligger i norra delen av Kivijärvi, cirka 3 km väster om Puralankylä. Preliminärt planeras för cirka 9-15 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB) för området.
9-15
vindturbiner
1750
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2022

MKB och generalplanering pågår

2023

Utarbetande av planförslaget

 

2024

Slutförande av planförslaget

Slutligt generalplan

Byggnadslov

2025

Byggandet påbörjas

Aktuellt

  • 02/2022 – Kivijärvi kommun har godkänt initiativet för planläggning av Volkkilankangas-projektet.


Kontaktperson

Hannele Konsén
Projektledare
hannele.konsen@winda.fi
+358 50 307 6265

Paikallisedustus

Arto Sorsamäki
Lokal partner
artsor@kase.fi