Kehitysvaihe

Ukonkangas – Puolanka

Tuulivoima | Kainuu | Puolanka
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Puolangan Ukonkankaalle. Hankealue on alustavasti noin 1600 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Puolangan lounaisosassa noin 2 km Puokion itäpuolella. Alueelle suunnitellaan enintään 12-16 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
12-16
tuulivoimalaa
1600
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

2023

YVA ja kaavoitus käynnissä

2024

YVA ja kaavoitus käynnissä

Kaavaehdotuksen viimeistely

Lainvoimainen kaava

2025

Rakennusluvat

Rakennustyöt käynnistetään

2026

Rakennustyöt

Ajankohtaista

  • Seuraava yleisötilaisuus järjestetään alkuvuodesta/keväällä 2024.
  • Yleisötilaisuus järjestettiin Puolankajärven koululla 27.11.2023.
  • Yleisötilaisuus järjestettiin Puolankajärven koululla 22.2.2023.
  • 06/2022 – YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin 13.6. Puolangalla
  • 11/2021 – Puolangan kunta on hyväksynyt Ukonkankaan hankkeen kaavoitusaloitteen


Yhteyshenkilöt

Maanomistajien Yhteyshenkilö

Hannu Haavisto
Maankäytön asiantuntija & Tiiminvetäjä
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853

Hankevastaava

Edgar Kekkonen
Projektipäällikkö
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937

Paikallisedustus

Tuomo Tamminen
Paikallinen Kumppani
raahentuulivoimaconsulting@gmail.com