Utvecklingsfas

Ukonkangas – Puolanka

Vindkraft | Kainuu | Puolanka
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Ukonkangas i Puolanka. Projektområdet är preliminärt cirka 1600 hektar stort och ligger i sydvästra delen av Puolanka, cirka 2 km öster om Puokio. Preliminärt planeras för konstruktion av upp till 12-16 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB) för området.
12-16
vindturbiner
1600
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2023

MKB och generalplanering pågår

2024

MKB och generalplanering pågår

Slutförande av planförslaget

Slutligt generalplan

2025

Byggnadslov

Byggandet påbörjas

2026

Byggnadsarbete

Aktuellt

  • Nästa allmänna evenemang kommer att hållas i början av året/våren 2024.
  • Allmänna evenemang har hållits vid Puolankajärvi skola 27.11.2023.
  • Allmänna evenemang har hållits vid Puolankajärvi skola 22.2.2023.
  • 06/2022 – En allmän evenemang om YVA-programmet hölls den 13.6. i Puolanka.
  • 11/2021 – Puolanka kommun har godkänt initiativet för planläggningen av Ukonkangas-projektet


Kontaktperson

Markägarnas Kontaktperson

Hannu Haavisto
Markanvändningsexpert & Teamledare
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853

Projektledare

Edgar Kekkonen
Projektledare
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937

Lokal partner

Tuomo Tamminen
Lokal partner
raahentuulivoimaconsulting@gmail.com