Kehitysvaihe

Pyöriänneva – Pyhäntä

Tuulivoima | Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäntä
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Pyhännän Pyöriännevalle. Hankealue on alustavasti noin 2022 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Pyhännän koillisosassa noin 7 km Tavastkengän itäpuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 20-24 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
20-24
tuulivoimalaa
2022
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Kaavaehdotuksen työstäminen

2024

Kaavaehdotuksen viimeistely

2025

Lainvoimainen kaava

Rakennusluvat

Rakennustyöt käynnistetään

Ajankohtaista

  • 07/2024 – Pyöriännevan ensimmäinen asukaslehti julkaistiin heinäkuussa. Lehden PDF-version pääsee lukemaan alla olevasta linkistä.
  • 04/2023 – Osana YVA-selvitystä lähetettiin asukaskysely 10 km hankealueesta asuville
  • 03/2023 – Pyöriännevan tuulipuistohankkeen yleisötilaisuus Pyhännällä 16.3.
  • 12/2022 – YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin Pyhännällä 8.12.
  • 11/2022 – Maanomistajatilaisuus ja avoin yleisötilaisuus pidettiin 8-9.11. Pyhännällä
  • 09/2021 – Pyhännän kunta on hyväksynyt Pyöriännevan hankkeen kaavoitusaloitteen

Tietoa hankkeen YVA-menettelystä: Pyöriännevan tuulivoimahanke (Ympäristö.fi)Yhteyshenkilöt

Hannele Konsén
Projektipäällikkö
hannele.konsen@winda.fi
+358 50 307 6265
Tuomo Tamminen
Paikallinen Kumppani
raahentuulivoimaconsulting@gmail.com