Utvecklingsfas

Pyöriänneva – Pyhäntä

Vindkraft | Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäntä
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Pyöriänneva i Pyhäntä. Projektområdet är preliminärt cirka 2022,79 hektar stort och ligger i nordöstra delen av Pyhäntä, cirka 7 km öster om Tavastkenkä. Preliminärt planeras för cirka 20-24 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB) för området.
20-24
vindturbiner
2022
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2022

MKB och generalplanering pågår

2023

Utarbetande av planförslaget

2024

Slutförande av planförslaget

2025

Slutligt generalplan

Byggnadslov

Byggandet påbörjas

Aktuellt

Läs mera om projektets MKB-process: Pyöriännevan tuulivoimahanke (Ympäristö.fi)Kontaktperson

Hannele Konsén
Projektledare
hannele.konsen@winda.fi
+358 50 307 6265
Tuomo Tamminen
Lokal partner
raahentuulivoimaconsulting@gmail.com