Kehitysvaihe

Pukasuo – Pudasjärvi

Tuulivoima | Pohjois-Pohjanmaa | Pudasjärvi
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Pudasjärven Pukasuolle. Hankealue on alustavasti noin 1100 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Pudasjärven länsiosassa. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 8-12 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
8-12
tuulivoimalaa
1100
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

  • Hankkeesta on laadittu hankeselvitys Pudasjärven kaupungille.


Yhteyshenkilöt

Hannu Haavisto
Maankäytön asiantuntija & Tiiminvetäjä
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853