Utvecklingsfas

Pukasuo – Pudasjärvi

Vindkraft | Pohjois-Pohjanmaa | Pudasjärvi
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Pukasuo i Pudasjärvi. Projektområdet är preliminärt cirka 1100 hektar stort och ligger i västra delen av Pudasjärvi. Preliminärt planeras för cirka 8-12 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB) för området.
8-12
vindturbiner
1100
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

  • En projektutredning har upprättats åt Pudasjärvi stad.


Kontaktperson

Hannu Haavisto
Markanvändningsexpert & Teamledare
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853