Kehitysvaihe

Markjärv – Kronoby

Tuulivoima | Kruunupyy | Pohjanmaa
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kruunupyyn Markkisjärven alueelle. Hankealue on alustavasti noin 1200 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee noin 4km lounaaseen Teerijärveltä. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 6-15 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
6-15
tuulivoimalaa
1200
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.Yhteyshenkilöt

Tuuli Pfeifer
Hankevastaava ja paikkatietoanalyytikko
tuuli.pfeifer@winda.fi
+358 40 822 7673