Utvecklingsfas

Markjärv – Kronoby

Vindkraft | Kronoby | Österbotten
Winda Energy planerar en vindkraftspark i Markjärv i Kronoby. Projektområdet är cirka 1 200 hektar stort och ligger cirka 4 km sydväst om Terjärv. Cirka 6-15 turbiner planeras initialt för området. Antalet och placeringen av turbiner kommer att förfinas genom diskussioner med markägare och planläggningsprocessen. Tillsammans med områdesindelningen kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att genomföras för området.
6-15
vindturbiner
1200
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.Kontaktperson

Tuuli Pfeifer
Projektansvarig och GIS analytiker
tuuli.pfeifer@winda.fi
+358 40 822 7673