Kehitysvaihe

Linnanharju – Kalajoki

Tuulivoima | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kalajoen Linnanharjulle. Hankealue on alustavasti noin 1700 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kalajoen eteläosassa noin 4 km Hillilän kaakkoispuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 20-27 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Linnanharjun hanketta kehitetään yhdessä Kannuksen Tuohirämeen hankkeen kanssa.
20-27
tuulivoimalaa
1700
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

YVA-Ohjelma ja luontoselvitykset

2024

YVA-selostus ja kaavaehdotus

2025

Lainvoimainen kaava

Rakennusluvat

Rakennustyöt käynnistetään

Ajankohtaista

  • 03/2024 – Hankkeen YVA-selostus on julkaistu 13.3. Selostus on nähtävillä 13.3.-3.5.2024.
    Arviointiselostukseen ja mielipiteiden esittämiseen voi tutustua Ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
    Hanketta ja arviointiselostusta esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Tiistaina 26.3.2024 17.00-19.00 Kannuksen kaupunginviraston valtuustosalissa (Asematie 1), sekä keskiviikkona 27.3.2024 17.00-19.00 Himangan Himankatalolla (Raumankarintie 2)
    Lisätiedot yleisötilaisuuksista löytyvät Ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
  • 02/2024 – Ensimmäinen Tuohirämeen ja Linnanharjun asukaslehti julkaistiin helmikuussa. Lehden PDF-version pääsee lukemaan alla olevasta linkistä.
  • 04/2023 – Hankkeen YVA-ohjelma on julkaistu 27.4. Ohjelma on nähtävillä 27.4-29.5.
  • 06/2022 – Kannuksen kaupunki on hyväksynyt Tuohirämeen hankkeen kaavoitusaloitteen.


Yhteyshenkilöt

Edgar Kekkonen
Projektipäällikkö
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937
Mika Vihelä
Paikallinen Kumppani
mika.vihela@gmail.com