Kehitysvaihe

Linnanharju – Kalajoki

Tuulivoima | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kalajoen Linnanharjulle. Hankealue on alustavasti noin 1700 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kalajoen eteläosassa noin 4 km Hillilän kaakkoispuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 20-27 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Linnanharjun hanketta kehitetään yhdessä Kannuksen Tuohirämeen hankkeen kanssa.
20-27
tuulivoimalaa
1700
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Kaavaehdotuksen viimeistely

2024

Lainvoimainen kaava

2025

Rakennusluvat

Rakennustyöt

Ajankohtaista

  • 04/2023 – Hankkeen YVA-ohjelma on julkaistu 27.4. Ohjelma on nähtäville 27.4-29.5.
  • 06/2022 – Kannuksen kaupunki on hyväksynyt Tuohirämeen hankkeen kaavoitusaloitteen.

Voit tutustua hankkeen YVA-ohjelmaan Ympäristöhallinnon verkkosivuilla: Linnanharjun tuulivoimahanke (Ympäristö.fi)Yhteyshenkilöt

Edgar Kekkonen
Projektipäällikkö
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937
Mika Vihelä
Paikallinen Kumppani
mika.vihela@gmail.com