Utvecklingsfas

Linnanharju – Kalajoki

Vindkraft | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Linnanharju i Kalajoki. Projektområdet är preliminärt cirka 1700 hektar stort och ligger i södra delen av Kalajoki, cirka 4 km sydost om Hillilä. Preliminärt planeras för cirka 18-25 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB). Linnanharju-projektet utvecklas i samarbete med Tuohiräme-projektet i Kannus.
18-25
vindturbiner
1700
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2022

MKB och generalplanering pågår

2023

MKB-Programmet och naturutredningar

2024

MKB-Beskrivning och planförslag

2025

Slutligt generalplan

Byggnadslov

Byggandet påbörjas

Aktuellt

Läs mera om projektets MKB-process: Linnanharjun tuulivoimahanke (Ympäristö.fi)Kontaktperson

Edgar Kekkonen
Projektledare
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937
Mika Vihelä
Lokal partner
mika.vihela@gmail.com