Kehitysvaihe

Kääpäsuo – Pudasjärvi

Tuulivoima | Pohjois-Pohjanmaa | Pudasjärvi
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Pudasjärven Kääpäsuolle. Hankealue on alustavasti noin 4800 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Pudasjärven länsiosassa noin 14 km Pudasjärven keskustan länsipuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 35-60 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
35-60
tuulivoimalaa
4800
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

  • Hankkeesta on laadittu hankeselvitys Pudasjärven kaupungille.

Yhteyshenkilöt

Hannu Haavisto
Maankäytön asiantuntija & Tiiminvetäjä
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853