Utvecklingsfas

Kääpäsuo – Pudasjärvi

Vindkraft | Pohjois-Pohjanmaa | Pudasjärvi
Winda Energy planerar en vindpark på Kääpäsuo i Pudasjärvi. Projektområdet är preliminärt cirka 4800 hektar stort och ligger i västra delen av Pudasjärvi, cirka 14 km väster om Pudasjärvi centrum. Preliminärt planeras cirka 35-60 vindkraftverk för området. Antalet och placeringen av turbinerna kommer att preciseras genom diskussioner med markägarna och under planeringsprocessen. Utöver detaljplaneringen kommer en miljökonsekvensbedömning (MKB) att genomföras för området.
35-60
vindturbiner
4800
hektar

Projekt och tidtabell

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.


Kontaktperson

Hannu Haavisto
Markanvändningsexpert & Teamledare
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853