Kehitysvaihe

Jauhoneva – Veteli

Tuulivoima | Keski-Pohjanmaa
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Vetelin Jauhonevaan. Hankealue on alustavasti noin 250 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee n. 5km Vetelistä itään. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 4-8 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
4-8
tuulivoimalaa
250
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

Ajankohtaista

  • 03/2024 – Vetelin kunta on hyväksynyt hankkeen kaavoitusaloitteen.


Yhteyshenkilöt

Hannu Haavisto
Maankäytön asiantuntija & Tiiminvetäjä
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853