Utvecklingsfas

Jauhoneva – Veteli

Vindkraft | Mellersta Österbotten
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Nevalaistenniemi i Vetil. Projektområdet är preliminärt cirka 250 hektar stort och ligger i cirka 5km öst om Vetil. Preliminärt planeras för cirka 4-8 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB) för området.
4-8
vindturbiner
250
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

Aktuellt

  • 03/2024 – Initiativet för planläggning av Jauhoneva projektet har godkänts.


Kontaktperson

Hannu Haavisto
Markanvändningsexpert & Teamledare
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853