Kehitysvaihe

Lauluräme – Kiuruvesi & Pyhäjärvi

Tuulivoima | Kiuruvesi | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Savo | Pyhäjärvi
Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kiuruveden ja Pyhäjärven Laulurämeelle. Hankealue on alustavasti noin 1600 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kiuruveden länsiosassa ja Pyhäjärven itäosassa. Alueelle suunnitellaan enintään 22 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).
11-22
tuulivoimalaa
1600
hehtaaria

Aikataulu ja sijainti

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

2023

YVA ja kaavoitus käynnissä

2024

YVA ja kaavoitus käynnissä

Kaavaehdotuksen viimeistely

Lainvoimainen kaava

Rakennusluvat ja rakennustyöt käynnistyvät

2025

Rakennustyöt

2026

Rakennustyöt

Ajankohtaista

  • Seuraava yleisötilaisuus järjestetään alkuvuodesta 2024.
  • Kaavaluonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Kiuruveden kulttuuritalon auditoriossa 11.12.2023.
  • Kaavaluonnoksen materiaalit asetettu nähtäville aikavälille 29.11.2023-12.1.2024.
  • 04/2023 – YVA-selostuvaiheen yleisötilaisuus 26.4. Kiuruvedellä
  • 11/2022 – Avoin yleisötilaisuus pidettiin 7.11. Kiuruvedellä
  • 11/2021 – Kiuruveden kaupunki on hyväksynyt Laulurämeen hankkeen kaavoitusaloitteen

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto on julkisesti nähtävillä 29.11.2023- 12.01.2024 välisen ajan kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa ja internet-sivuilla Kiuruvesi.fi – Vireillä olevat kaavat.
Osayleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Kiuruveden kaupunki, PL 28, 74701 KIURUVESI tai sähköpostitse kirjaamo@kiuruvesi.fi viimeistään 12.01.2024.

Tietoja hankkeen YVA-menettelystä: Laulurämeen tuulivoimahanke (ympäristö.fi)Yhteyshenkilöt

Ronja Stauffer
Nuorempi projektipäällikkö
ronja.stauffer@winda.fi
+358 40 162 8015
Tuomas Hooli
Toimitusjohtaja
tuomas.hooli@winda.fi