Vårt team växte betydligt detta år

Back to the main news page

Winda är ett företag med över 20 experter

Winda Energys tillväxt har varit betydande det gångna året, och vi har också välkomnat många nya kollegor. Under året har 14 nya windalister börjat i vårt företag, och på så sätt har vi på ett år utvecklats till ett företag med över 20 experter. Detta syns också i antalet projekt, vilket nästan har fördubblats. Under året har vår verksamhet också utvidgats från vindkraftsprojekt till solenergisidan.

Våra projektledare leder utvecklingsprojekt över hela Finland på ett professionellt sätt och strävar efter att samarbeta så mycket som möjligt på projektplatserna. I vårt analytikerteam finns olika experter som kan göra ljudmodellering, naturundersökningar och producera kartmaterial som stöd för projektutvecklingen. Dessutom drar vi nytta av externa konsulter och deras expertis, särskilt i samband med miljökonsekvensbeskrivningar.

Under byggfasen och inom elektroplanering har vi också elektriska experter i vårt team som ansvarar för projektens genomförande från byggnation till slutförande. Aktiv kommunikation och dess utveckling är också en viktig del av vår verksamhet, och i år har vi introducerat nyhetsbrev inom projektkommunikationen. I början av nästa år kommer också det första lokala invånartidningen att publiceras som stöd för vår lokal kommunikation. Förutom vår inspirerande ledning ser vår trevliga arbetsmiljö och ekonomiska stabilitet också till att vårt HR- och administrations-team är kompetent.