Vår historia

Växande projektutvecklare för förnybar energi

Berättelsen om Winda Energy Oy började år 2011, även om företaget då opererade under namnet Winda Power. Företaget grundades för utvecklingen av finska vindkraftsprojekt, och år 2012 övergick även utvecklingsaktiviteterna för vindkraftsparker till Winda Power. Verksamheten bedrevs under de första åren med endast några få anställda.

År 2020 ändrades företagets namn till Winda Energy Oy. Under 2023 utvidgade Winda sina verksamheter från vindkraftsutveckling till att även inkludera solenergi.

De senaste åren har varit en period av stark tillväxt för Winda, vilket återspeglas i utvidgningen av sin personal. För närvarande är Winda redan en organisation med över 20 anställda.

I framtiden är Windas vision att bli en av de ledande projektutvecklarna inom förnybar energi i Finland. Winda är engagerat i långsiktigt samarbete på lokal nivå i sina projektområden och strävar efter att stödja hållbar ekonomisk tillväxt i hela Finland.

Med sitt specialiserade team är Winda redo att tillämpa de senaste teknologierna och lösningarna inom energisektorn för utveckling av projekt för ren energi.

Majoritetsägare i Winda Energy är den privata kapitalinvesteraren BHM Renewables.
En grupp finska privata investerare äger minoritetsandelar i företaget.