Utvecklingsfas

Lauluräme – Kiuruvesi & Pyhäjärvi

Vindkraft | Kiuruvesi | Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäjärvi
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Lauluräme i Kiuruvesi och Pyhäjärvi. Projektområdet är preliminärt cirka 1600 hektar stort och ligger i västra delen av Kiuruvesi och östra delen av Pyhäjärvi. Preliminärt planeras för upp till 22 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB).
11-22
vindturbiner
1600
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2023

MKB och generalplanering pågår

2024

MKB och generalplanering pågår

Slutförande av planförslaget

Slutligt generalplan

Byggnadslov och yggandet påbörjas

2025

Byggnadsarbete

2026

Byggnadsarbete

Aktuellt

Läs mera om projektets MKB-process: Laulurämeen tuulivoimahanke (ympäristö.fi)Kontaktperson

Projektledare

Hannele Konsén
Projektledare
hannele.konsen@winda.fi
+358 50 307 6265
Tuomas Hooli
Verkställande Direktör
tuomas.hooli@winda.fi