Under detta år har fyra vindkraftsparker öppnats

Back to the main news page

Invigningarna firades både i Mellersta Finland och Österbotten

I Mellersta Finland och Österbotten fick man i höst fira öppningen av fyra vindkraftsparker när projekten Haapalamminkangas, Hautakangas, Hallakangas och Läntinen slutfördes. Projekten, som utvecklats och byggts av Winda, togs i bruk under sommaren och tidig höst. I vissa av parkerna hade projektutvecklingen påbörjats redan för tio år sedan, vilket tydligt illustrerar den långsiktiga strategin för vindkraftsprojekt.

Vi har skapat imponerande videor från alla de färdiga vindkraftsparkerna, som du kan bekanta dig med här nedan. Videorna är filmade av Kimmo Ervola.

Hautakangas vindkraftspark ligger på Kinnula kommuns område. Åtta vindkraftverk har byggts i vindkraftsparken, med en total effekt på 45 MW.

I videon nedan kan du bekanta dig med Hautakankaan vindkraftspark.

Kyyjärvi snurrar nu totalt åtta vindkraftverk i Hallankangas vindkraftspark.

Videon nedan ger en närmare titt på landskapet i Kyyjärvi vindkraftspark.

Haapalamminkangas vindkraftspark färdigställdes tidig höst i Saarijärvi. Fem vindkraftverk har byggts i parken, med en total effekt på 28,5 MW.

Videon nedan presenterar Haapalamminkankaan park i Mellersta Finland.

I Läntinen vindkraftspark i Kalajoki har 14 vindkraftverk byggts, med en total effekt på 79,8 MW.

Läntinen vindkraftspark visas i sin helhet i videon nedan.