Utvecklingsfas

Siltaneva – Teuva

Vindkraft | Södra Österbotten | Teuva
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Siltaneva i Teuva. Projektområdet är preliminärt cirka 1000 hektar stort och ligger i norra delen av Teuva vid gränsen till Kurikka. Preliminärt planeras för upp till 7-11 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB).
7-11
vindturbiner
1000
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.Kontaktperson

Edgar Kekkonen
Projektledare
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937