Utvecklingsfas

Koijumaa – Övertorneå

Vindkraft | Lappland
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Koijumaa i Övertorneå. Projektområdet är preliminärt cirka 400-500 hektar stort och ligger i cirka 9km öst om Övertorneå. Preliminärt planeras för cirka 4-8 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB) för området.
4-8
vindturbiner
400-800
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

AktuelltKontaktperson

Hannu Haavisto
Markanvändningsexpert & Teamledare
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853