Färdig

Haapalamminkangas – Saarijärvi

Vindkraft | Mellersta Finland | Saarijärvi
Winda Energy byggde en 28,5 MW vindpark på Haapalamminkangas i Saarijärvi. Vindparken ägs av BlackRock Real Assets och har fem Nordex N163-5.7 turbiner installerade. Markarbeten utfördes av Keski-Suomen Betonirakenne och slutfördes på hösten 2022. Själva vindparken blev klar under hösten 2023.
5
vindturbiner
28,5 MW
total effekt
2023
completion

Tidtabell och lokation

Projektet är färdig.

2022

Installering av turbiner

2023

Vindpark i drift

Vindparken överlämnad till ägarenKontaktperson

Robert Doucha
Styrelseordförande
robert.doucha@winda.fi