Utvecklingsfas

Viuhonmäki – Savonlinna

Solkraft | Nyslott | Södra Savolax
Winda Energy planerar en solkraftspark på Viuhonmäki i Savonlinna. Projektområdet är preliminärt cirka 66 hektar stort. Totalt kommer cirka 80 000 - 120 000 solpaneler att installeras på området. När solkraftsparken är klar för produktion kommer den att generera upp till 52 MW solenergi.
52 MWp
total effekt
66
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

Kontaktperson

Tatu Penttinen
Projektledare
tatu.penttinen@winda.fi
+358 50 378 5763