Utvecklingsfas

Susisuo – Vaala

Vindkraft | Pohjois-Pohjanmaa | Vaala
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Susisuo i Vaala. Projektområdet är preliminärt cirka 1400 hektar stort och ligger cirka 23 km nordost om Vaala centrum, norr om Otermantie. Preliminärt planeras för cirka 10-15 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB) för området.
10-15
vindturbiner
1400
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2023

MKB och generalplanering pågår

2024

MKB och generalplanering pågår

2025

MKB och generalplanering pågår

Slutförande av planförslaget

Slutligt generalplan

2026

Byggnadslov

Byggandet påbörjas

2027

Byggnadsarbete

Aktuellt

  • Första allmänna evenemanget kommer att hållas i början av året/våren 2024.
  • 6/2023 Vaala stad har godkänt initiativet för planläggningen av Susisuo-projektet.


Kontaktperson

Markägarnas Kontaktperson

Hannu Haavisto
Markanvändningsexpert & Teamledare
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853

Projektledare

Edgar Kekkonen
Projektledare
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937