Utvecklingsfas

Nevalaistenniemi – Haapavesi

Vindkraft | Pohjois-Pohjanmaa
Winda Energy planerar en vindkraftspark på Nevalaistenniemi i Haapavesi. Projektområdet är preliminärt cirka 540 hektar stort och ligger i cirka 9km söder om Haapavesi centrum. Preliminärt planeras för cirka 6-9 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verken kommer att förtydligas genom diskussioner med markägarna och under planläggningsprocessen. Utöver planläggningen genomförs en miljökonsekvensbedömningsprocess (MKB) för området.
6-9
vindturbiner
540
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

Aktuellt

  • 04/2024 – Initiativet för planläggning av Nevalaistenniemi projektet har godkänts.


Kontaktperson

Hannu Haavisto
Markanvändningsexpert & Teamledare
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853