Utvecklingsfas

Kupinavaara – Ranua & Pudasjärvi

Vindkraft | Lappland | Pohjois-Pohjanmaa | Pudasjärvi | Ranua
Winda Energy planerar en vindpark i Kupinavaara, Ranua och Pudasjärvi. Det preliminära området är cirka 18 000 hektar stort och ligger cirka 23 km sydväst om Ranua centrum. För närvarande planeras cirka 100-120 vindkraftverk på området. Antalet och placeringen av verk kommer att klargöras genom diskussioner med markägarna och genom planeringsprocessen. En miljökonsekvensbedömning (MKB) kommer också att genomföras för området i samband med planläggningen.
100-120
vindturbiner
18000
hektar

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.


Kontaktperson

Hannele Konsén
Projektledare
hannele.konsen@winda.fi
+358 50 307 6265
Hannu Haavisto
Markanvändningsexpert & Teamledare
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853