Färdig

Hautakangas – Kinnula

Vindkraft | Kinnula | Mellersta Finland
Winda Energy har byggt en 45 MW vindpark på Hautakangas i Kinnula. Vindparken ägs av BlackRock Real Assets och har åtta Nordex N163-5.7 turbiner installerade från slutet av 2022. Innan turbininstallationerna utförde Keski-Suomen Betonirakenne markarbeten på platsen under början av 2022. Vindparken blev färdig sommaren 2023.
8
vindturbiner
45 MW
total effekt
2023
completion

Tidtabell och lokation

Projektet är färdig.


Kontaktperson

Robert Doucha
Styrelseordförande
robert.doucha@winda.fi