Arkiv: Projects

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2023

MKB och generalplanering pågår

2024

MKB och generalplanering pågår

2025

MKB och generalplanering pågår

Slutförande av planförslaget

Slutligt generalplan

2026

Byggnadslov

Byggandet påbörjas

2027

Byggnadsarbete

Aktuellt

  • Första allmänna evenemanget kommer att hållas i början av året/våren 2024.
  • 6/2023 Vaala stad har godkänt initiativet för planläggningen av Susisuo-projektet.


Kontaktperson

Markägarnas Kontaktperson

Hannu Haavisto
Markanvändningsexpert & Teamledare
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853

Projektledare

Edgar Kekkonen
Projektledare
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.


Kontaktperson

Hannele Konsén
Projektledare
hannele.konsen@winda.fi
+358 50 307 6265
Hannu Haavisto
Markanvändningsexpert & Teamledare
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

6/2023 Staden godkände initiativet till ändring av detaljplanen


Kontaktperson

Tatu Penttinen
Projektledare
tatu.penttinen@winda.fi
+358 50 378 5763

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

10/2023 Planering pågår


Kontaktperson

Tatu Penttinen
Projektledare
tatu.penttinen@winda.fi
+358 50 378 5763

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

Kontaktperson

Tatu Penttinen
Projektledare
tatu.penttinen@winda.fi
+358 50 378 5763

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2023

MKB och generalplanering pågår

2024

MKB och generalplanering pågår

Slutförande av planförslaget

Slutligt generalplan

Byggnadslov och yggandet påbörjas

2025

Byggnadsarbete

2026

Byggnadsarbete

Aktuellt

Läs mera om projektets MKB-process: Laulurämeen tuulivoimahanke (ympäristö.fi)



Kontaktperson

Projektledare

Hannele Konsén
Projektledare
hannele.konsen@winda.fi
+358 50 307 6265
Tuomas Hooli
Verkställande Direktör
tuomas.hooli@winda.fi

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2022

MKB och generalplanering pågår

2023

MKB-Programmet och naturutredningar

2024

MKB-Beskrivning och planförslag

2025

Slutligt generalplan

Byggnadslov

Byggandet påbörjas

Aktuellt

Läs mera om projektets MKB-process: Linnanharjun tuulivoimahanke (Ympäristö.fi)



Kontaktperson

Edgar Kekkonen
Projektledare
edgar.kekkonen@winda.fi
+358 40 168 6937
Mika Vihelä
Lokal partner
mika.vihela@gmail.com

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.



Kontaktperson

Tuuli Pfeifer
Projektansvarig och GIS analytiker
tuuli.pfeifer@winda.fi
+358 40 822 7673

Tidtabell och lokation

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.

2022

MKB och generalplanering pågår

2023

Utarbetande av planförslaget

2024

Slutförande av planförslaget

2025

Slutligt generalplan

Byggnadslov

Byggandet påbörjas

Aktuellt

Läs mera om projektets MKB-process: Pyöriännevan tuulivoimahanke (Ympäristö.fi)



Kontaktperson

Hannele Konsén
Projektledare
hannele.konsen@winda.fi
+358 50 307 6265
Tuomo Tamminen
Lokal partner
raahentuulivoimaconsulting@gmail.com

Projekt och tidtabell

Projektets tidplan förtydligas i takt med projektutvecklingen.


Kontaktperson

Hannu Haavisto
Markanvändningsexpert & Teamledare
hannu.haavisto@winda.fi
+358 40 502 8853
1 2