Färdiga projekt

Vi har genomfört vindkraftsparksprojekt från den initiala planeringen till slutförandet av byggprocessen. De senaste parkerna har färdigställts i Mellersta Finland och Österbotten.

Välj lokation